Bericht van het bestuur
Beste leden van SVVN,
In ons Magazine heeft u de laatste stand van zaken kunnen lezen met betrekking tot de voorgenomen administratieve fusie tussen SVVN en ENC. Hierbij gaat ENC volledig samen met SVVN. Er geen sprake van naamswijziging, kleurwijziging of locatie-wijziging. Samen met de notaris zijn in de afgelopen weken door de gezamenlijke besturen van SVVN en ENC de benodigde documenten opgesteld. Het voorstel tot fusie inclusief financiële verantwoording en toelichtingen ligt met ingang van maandag 4 november 2019 voor de komende termijn van 4 weken ter inzage voor de leden. Tegelijkertijd zijn de bijbehorende stukken gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Iedere donderdagavond van 20.00 –21.00 uur is er een inloop-uur waarbij u de stukken kunt inzien in de kleine kantine van SVVN. Mocht u de stukken op een ander moment willen inzien, neem dan even contact op met een van de bestuursleden.
Met sportieve groet,
Bestuur SVVN