SVVN wil een vereniging zijn waarbij we elkaar en onze gasten op een open, respectvolle en sportieve wijze tegemoet treden, waardoor iedereen zich veilig en prettig kan voelen op Sportpark “Groot Lochter”.

Het is noodzakelijk dat we ons houden aan gebruikelijke omgangsnormen, een eerlijke en vriendelijke bejegening en wederzijds vertrouwen. Meningsverschillen zullen er altijd zijn, ze kunnen worden opgelost door ze met elkaar te bespreken en samen tot een oplossing te komen.

De meeste SVVN-ers houden zich aan deze omgangsvormen waardoor er een goed onderling contact ontstaat met clubgenoten en gasten. Toch kan het gebeuren dat een SVVN-er ongewenst gedrag vertoont of ervaart. Dit gedrag kan, als het niet in de kiem wordt gesmoord, vervelende gevolgen hebben.

Jan Imhof

Jan Imhof

tel. 0548-617584

Charlotte van Doorn

Charlotte van Doorn

tel: 06-17415250

arno

Arno Reijerink

tel. 06 37 25 10 72

Hieronder geven we aan wat je kunt doen als je met ongewenst gedrag te maken krijg. Ongewenst gedrag wordt door SVVN niet geaccepteerd; we gedogen niet. Het Bestuur van SVVN zet hierbij formeel stappen.

Als je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag, is het goed eerst je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Spreek de persoon aan op zijn/haar gedrag. Geef duidelijk aan dat je daar niet van gediend bent en geef duidelijk je grenzen aan. Als je dit doet is de kans groot dat het gedrag stopt. Lukt dit niet betrek dan eventueel je leider of trainer hierbij. Kom je er samen niet uit dan kun je contact opnemen met één van de leden van de vertrouwenscommissie middels onderstaand formulier.

In het Protocol Vertrouwenscommissie SVVN kunt u hierover meer lezen. Procedures, bemiddeling, melding en onvoorziene gevallen kunt u terugvinden in het Reglement Vertrouwenscommissie SVVN, Zowel het Protocol Vertrouwenscommissie als het Reglement Vertrouwenscommissie kunt u hiernaast downloaden.