De lichtmasten stonden er al een tijdje. Het wachten was op de elektra-verbinding zodat de lampen ook daadwerkelijk konden gaan branden. Hiervoor waren een aantal noodzakelijke grondwerkzaamheden nodig en Koning Winter zorgde ervoor dat juist deze werkzaamheden in de afgelopen weken niet konden worden afgerond! Nu was het dan zover! Dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers is de verbinding inmiddels gereed en kan het court ook in de avond-uren gebruikt worden voor trainingen. Groot applaus voor deze vrijwilligers!

Bestuur SVVN