Beste leden, ouders, verzorgers, supporters, sponsoren en een ieder die verbonden is met onze vereniging!

 

Het blijft een roerige en bijzondere tijd! Nadat onze activiteiten volledig zijn stilgevallen op en rond de velden van ons sportpark, kregen wij ook nog eens te maken met het overlijden van ons oudste lid en tevens lid van verdienste Jan Alberts. We zullen Jan enorm gaan missen en wensen Stien en Robbin langs deze weg heel veel sterkte toe om dit verlies te verwerken!

Er vinden echter ook mooie gebeurtenissen plaats. Zo blijven wij virtueel verbonden met de talenten van onze leden. Wat een bijzondere challenges zijn er te zien via onze socials!

Natuurlijk hopen wij dat het met een ieder goed gaat. Dit geldt ook voor ieders familie, vrienden, partners en kinderen. Gezondheid is het belangrijkste dat telt!

Inmiddels zijn de aanvullende maatregelen vanuit de overheid een feit cq bijna gewoonte  en uiteraard respecteren wij deze maatregelen. We worden nu geleid door het corona-virus en hiermee gaat onzekerheid gepaard. Tot hoe lang gaan de maatregelen duren? Het is ook best wennen om nu eens geen controle over de situatie te hebben.

Als bestuur hebben wij digitaal contact met elkaar en op de achtergrond zijn wij druk doende de vereniging blijvend te besturen. Vooral hebben wij momenteel de focus op de gevolgen van alle maatregelen voor SVVN en daarnaast proberen wij ook vooruit te blijven kijken.

We hebben in de afgelopen weken veel solidariteit bemerkt onder de leden van onze vereniging. Dit sterkt ons enorm en geeft vertrouwen aan de gedachte dat wij hier uiteindelijk sterker uit gaan komen. Tevens helpt hierbij dat wij in de afgelopen jaren een stabiel en verantwoord financieel beleid hebben gevoerd. Dit konden wij doen dankzij jullie en onze sponsoren! Dit gezonde financiële beleid vormt nu een solide basis voor de toekomst. Desalniettemin krijgen wij zeker te maken met flinke financiële tegenvallers. Het sluiten van –met name – onze kantine levert een aanzienlijke inkomstenderving op.

Wij hebben elkaar samen nodig op weg naar het nieuwe seizoen. Met in het achterhoofd een blijvende onzekerheid over de nabije toekomst, hebben wij dan ook besloten om de contributie-inning door te laten lopen. Dit geeft in ieder geval een financiële basis om verder te gaan. Wij kunnen echter ook heel goed voorstellen dat er leden zijn die het momenteel ook lastig hebben en in financiële onzekerheid verkeren. Voor deze situaties is onze penningmeester bereikbaar om individuele situaties bespreekbaar te maken:

Gerard Freriksen

g.j.freriksen@home.nl

06-26750989

We maken met u een passende afspraak want wij realiseren ons als geen ander dat we het SAMEN moeten doen! We hebben immers als doelstelling om SAMEN ook weer het nieuwe seizoen af te trappen.

Ook onze sponsoren willen wij niet vergeten! Mede dankzij de bijdrages van onze sponsoren kunnen wij de vereniging draaiende houden voor acceptabele tarieven/contributies. Uiteraard vragen wij een ieder die bij SVVN betrokken is om onze sponsoren niet te vergeten. Koop of neem diensten af bij onze sponsoren door lokaal te consumeren of via online bestellingen!

Natuurlijk geldt ook voor onze sponsoren dat zij een financieel onzekere tijd doormaken. Wat voor onze leden geldt, geldt ook voor onze sponsoren. We willen SAMEN richting het nieuwe seizoen. Voor individuele vragen en/of verzoeken is onze sponsorcommissie bereikbaar. U kunt deze bereiken via:

Maarten Imhof

m.imhof@live.nl

06-82657407

Tenslotte kunnen we u melden dat wij een aanvraag hebben ingediend voor de steunmaatregel vanuit de overheid. Tevens zullen wij namens SVVN in contact treden met de gemeente Hellendoorn, specifiek de BLOS, om in gesprek te gaan over de doorberekening van kosten in relatie tot het stopzetten van de competitie.

Zodra er meer nieuws is dan zullen we dat met u en jullie delen.

Wij wensen u veel sterkte toe en kijken met u uit naar het moment dat we elkaar weer kunnen treffen op ons mooie sportpark.

 

Bestuur SVVN