Via de diverse media hebben jullie kunnen lezen van de fantastische actie van een aantal leden om een dug-out te realiseren voor onze eresupporter Jonny van de Maat. Door middel van dit bericht willen wij u graag een update geven met betrekking tot deze actie.

Het plaatsen van een (extra) dug-out is aan regels gebonden. Wij hebben daarom formeel de KNVB gevraagd om toestemming te verlenen voor de plaatsing van de dug-out op ons hoofdveld. Deze toestemming is inmiddels binnen. Daarnaast hebben wij uiteraard contact gezocht met onze buren ENC’09. Zij zijn immers medegebruiker van ons hoofdveld. Het bestuur van ENC’09 heeft bijzonder positief gereageerd en hier zijn wij erg blij mee. Tot slot brengt het plaatsen van een dug-out met zich mee dat wij formeel een aanvraag bij de gemeente hebben ingediend om te kunnen voldoen aan de omgevingsvergunning. Op het moment van schrijven zijn wij in afwachting van de uitkomst van dit traject. Zodra wij hier de uitkomst van hebben ontvangen, zullen wij overgaan tot het daadwerkelijk plaatsen van de dug-out.

Bestuur SVVN