De Rabo Clubkas Campagne is inmiddels beëindigd. Er hebben maar liefst 333 mensen op SVVN gestemd wat SVVN €1034,98 heeft opgeleverd. Allen hartelijk bedankt voor het stemmen. Dit doet SVVN zeer goed. Voorzitter Peter van der Linde mocht de cheque uit handen van Harold van der Enk en Sander Blankhorst van de Rabobank in ontvangst nemen.