Beste leden en ouders/verzorgers van leden van SVVN.

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor een informatieve bijeenkomst om jullie bij te praten over een voorgenomen fusie met ENC’09. Wij willen jullie graag bijpraten over de gesprekken die wij met het bestuur van ENC’09 en de gemeente hebben gevoerd, de fase waarin wij nu zitten en samen met jullie kijken hoe de volgende stappen er uit zouden kunnen/moeten gaan zien in verband met de vrijkomende ruimtes. Jullie input en denkkracht zijn absoluut nodig om in de nabije toekomst een goed en belangrijk besluit te kunnen laten nemen door een Algemene Vergadering. Een mogelijke fusie met ENC’09 houdt overigens concreet in dat ENC’09 samengaat met SVVN. Naam, locatie, clubkleuren blijven voor onze vereniging aldus ongewijzigd!

Wij ontvangen jullie graag op maandagavond 26 augustus om 20.00 uur in de grote kantine!

Bestuur SVVN