Zoals op de Algemene Vergadering van 9 december jl. reeds aangekondigd, houden wij op maandag 23 december 2019 een extra (buitengewone) Algemene Vergadering. U bent om 20.00 uur van harte welkom in ons clubgebouw waarbij de fusie met ENC als agendapunt behandeld wordt.

 

Met sportieve groet,

 

Bestuur SVVN

AGENDA ALGEMENE VERGADERING

 

 

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Vergadering op maandag 23 december 2019 om 20.00 uur in het clubgebouw, Rossinistraat 2 te Nijverdal.

 

AGENDA

 

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Fusie met ENC
  4. Rondvraag
  5. Sluiting

 

 

 

 

Hoogachtend,

 

Bestuur S.V.V.N.