Manfred Hofstede

Gerben Wind

Richard Hartgers

Chiel van den Born

Johan Löwik

Dennis Hulsegge

Leider: Johan Löwik

Tel: 06-53241699

Mail: j.lowik@ava-luchttechniek.nl

Staand van links naar rechts: Manfred Hofstede, Johan Löwik en Gerben Wind

Gehurkt van links naar rechts: Richard Hartgers, Chiel van den Born en Dennis Hulsegge