• De sponsorcommissie

   

  Sponsoren zijn bij SVVN van groot belang en dragen voor een groot deel bij aan de mogelijkheden die de vereniging haar
  leden kan bieden.

  De sponsorcommissie van SVVN heeft als taak zoveel mogelijk aansluiting te houden bij de huidige sponsoren van de
  vereniging en het continu werven van nieuwe sponsoren.

  De sponsorcommissie vervult hiermee de belangrijke taak om de vereniging zo veel als mogelijk bekendheid te geven en de
  vereniging in financieel opzicht te ondersteunen.

  Voor informatie over de mogelijkheden van sponsoring binnen SVVN kunt u altijd terecht bij de sponsorcommissie.

  De Sponsorcommissie van SVVN bestaat uit de volgende personen:

  Contactinformatie: