Voor alle vragen en antwoorden kun je op deze site van de KNVB terecht.

Inleiding

Het coronavirus is nog niet weg. Daarom heeft het bestuur regels opgesteld. Regels waar we ons samen aan moeten houden. De regels gelden voor de kantines, de kleedkamers en het sportpark. Alleen wanneer we ons samen aan de regels houden, kan ons sportpark openblijven.

 

De gemeente controleert of we ons aan de regels houden. Wanneer we ons niet aan de regels houden kunnen boetes worden gegeven. Ook kan het sportpark worden gesloten. Dat willen we niet. Houd je daarom aan de regels. Wanneer je je niet aan de regels houdt, word je vriendelijk verteld dat je het sportpark moet verlaten.

 

Door het coronavirus moeten we ons aanpassen. Dat kan lastig zijn. Blijf respect voor elkaar houden.

 

Alvast bedankt voor jullie inzet!

 

Algemeen

Bij klachten blijf je thuis. Deze klachten zijn:

 • neusverkoudheid;
 • loopneus;
 • niezen;
 • keelpijn;
 • hoesten;
 • verhoging, koorts;
 • het ineens verliezen van je reuk en/of smaak.

 

Wanneer je klachten hebt, laat je je testen via www.coronatest.nl. Bij een negatieve uitslag mag je het sportpark weer bezoeken. Bij een positieve uitslag blijf je thuis totdat je weer beter bent meld je dit bij je trainer en/of leider.

 

Basishygiëne

 • Op het sportpark was je regelmatig je handen met water en zeep.
 • Je hoest en niest in de binnenkant van je elleboog.
 • Je schudt geen handen.
 • Je houdt minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Dit zijn twee armlengtes.

Kantine Tot nader order is de kantine gesloten!

De kantine is vanaf 1 juli weer open. Coronaregels die hier gelden, zijn hetzelfde als de regels die gelden voor de horeca.

 

Binnen

Wanneer je de kantine binnenkomt ligt er een lijst. Op die lijst schrijf je het tijdstip, je naam en telefoonnummer. Wanneer je de kantine verlaat noteer je op hetzelfde formulier opnieuw het tijdstip.

 

Vanwege het coronavirus is de inrichting van de kantine veranderd. Er zijn minder tafels en stoelen aanwezig. In de kantine mag je alleen zitten. Je zit op een vaste plaats. Wanneer alle plaatsen bezet zijn, ga je naar buiten.

 

Haal je eigen drankjes en breng lege flesjes en glazen ook zelf weer naar de bar. Loop zo min mogelijk.

 

Het is verboden om stoelen, barkrukken en tafels te verplaatsen.

 

Buiten

Buiten op het terras zijn ook stoelen aanwezig. Daarvoor gelden dezelfde regels. Je zit op een vaste plek. Wanneer er geen stoelen vrij zijn, verlaat je het buitenterras.

 

Bij wedstrijden verzamel je niet voor de kantine. Verzamel buiten op de parkeerplaats.

 

Kleine kantine

De kleine kantine is gesloten.

 

Wedstrijdbesprekingen kunnen op het veld worden gehouden. Bij uitzondering kan dit in de grote kantine, achter de schuifwand. Dit kan alleen na overleg met de kantinecommissie. De ruimte van ENC kan ook worden gebruikt. Wanneer je dat wilt moet je dit uiterlijk donderdag vóór het weekend bij de kantinecommissie melden.

 

Trainingen

De trainingen zijn weer begonnen. De afspraken die we daarbij gemaakt hebben blijven gelden.

 

Dus:

 • Bij klachten blijf je thuis.
 • Alleen de speler die gaat trainen bezoekt het veld. Ouders, verzorgers en andere toeschouwers niet.
 • Kom zo kort mogelijk vóór de training naar het sportpark.
 • Kom wanneer dat kan op de fiets.
 • Verlaat na de training zo snel mogelijk het sportpark.

Kleedkamergebruik

 

Jeugd tot en met 12 jaar

 • Thuis omkleden en thuis douchen.
 • Bovenstaande regel geldt ook voor tegenstanders.

 

Jeugd tot en met 18 jaar

 • Zij mogen zich in de kleedkamer omkleden en douchen.
 • Blijf niet langer dan nodig.
 • Laat de kleedkamer netjes achter.

 

Volwassenen, 18 jaar en ouder

 • Zij mogen zich in kleedkamer omkleden en douchen.
 • Zij moeten zich aan de basisregel van 1,5 meter afstand houden.
 • Hier geldt ook: blijf niet langer dan nodig.
 • Laat de kleedkamer netjes achter.

 

Uitwedstrijden

Het vervoer naar uitwedstrijden.

 • Het advies is: Draag een mondkapje wanneer je met personen uit verschillende huishoudens in een auto zit. Dit geldt vanaf 13 jaar.
 • De regels bij andere verenigingen kunnen anders zijn dan bij ons. Houd je ook aan die regels. Dank!

 

Publiek bij wedstrijden Tot nader order is er geen publiek welkom bij de wedstrijden!

Bij wedstrijden mogen maximaal 250 toeschouwers aanwezig zijn. Bij het betreden van het veld hoeven zij hun gegevens niet in te vullen. Indien er voor derby’s specifieke afspraken worden ingevoerd, zullen wij de leden hierover informeren.

 

Tot slot

Zoals eerder aangegeven kunnen wij bij eventueel gewijzigde omstandigheden dit protocol aanpassen! Hou daarom de website en de sociale media van SVVN in de gaten! Daarnaast zien wij het aantal controles op naleving van de maatregelen toenemen. Ook in onze gemeente zijn er inmiddels concreet een aantal controles uitgevoerd èn boetes uitgedeeld. Wij snappen het ongemak en realiseer je dat ook de vrijwilligers die de maatregelen uitvoeren hun beste beentje voorzetten. Wij verwachten dan ook dat ieder lid de maatregelen respecteert en dit geldt ook voor het respect naar onze eigen uitvoerende vrijwilligers! Indien je de maatregelen èn onze vrijwilligers niet respecteert, hebben wij liever dat je wegblijft van ons sportpark. We moeten het tenslotte met elkaar en voor elkaar doen!