• We hebben wederom een bijzonder jaar achter de rug. Bijzonder omdat wij een heel jaar
  datgene mochten doen waar niet alleen goed in zijn, maar ook de saamhorigheid voelen:
  de voetbal! Geen stilstand door een op de loer liggend virus, maar een sportpark vol
  bedrijvigheid waar wij ook weer vele jeugdactiviteiten konden organiseren en waarbij de
  bal weer volop mocht rollen. Met bijna een promotie voor het eerste team in het verschiet…..

  Daarnaast uiteraard onze volgende mijlpaal: de verbouwing van de kantine! Onze vereniging
  was dus in 2022 volop actief, zowel binnen als buiten de lijnen! Dat is wat ons bindt!

  Wij wensen alle leden, ouders, verzorgers, belangstellenden en sponsoren een voorspoedig,
  sportief en bovenal gezond 2023 toe. Wij zien u graag terug in het nieuwe jaar op de
  traditionele nieuwjaarsreceptie op 7 januari! Tot dan en rust goed uit!

   

  Bestuur SVVN