Zoals via de diverse social media reeds gecommuniceerd hebben wij inmiddels per 1 augustus jl. de eerste stap genomen naar een rookvrij sportpark Groot Lochter.

Met ingang van genoemde datum geldt er een rookverbod langs alle velden tot 13.00 uur. Het rookverbod geldt ook voor doordeweekse jeugdwedstrijden. Wij willen eenieder vragen zich te houden aan deze afspraak. Door middel van een aantal communicatieborden zullen wij al onze bezoekers binnenkort attent maken op ons besluit!

Met vriendelijke groet,

Bestuur ENC’09

Bestuur SVVN