• Samenwerking SVVN-Bridgeclub De Heuvelrug

    Gedurende de sportieve stille periode tijdens de vakantie is er door het bestuur in samenwerking met de Kantine Commissie veel werk verzet in het opzetten van een samenwerking tussen onze vereniging en bridgeclub De Heuvelrug. Dat onze nieuwe kantine in het oog springt bij onze eigen leden en bezoekers is inmiddels een feit. Maar dit is nu ook het bestuur van De Heuvelrug opgevallen. Bij een eerste bezoek in juni waren de bridge-bestuursleden onder de indruk van de locatie van onze vereniging en de beschikbaarheid van een mooie ruimte gedurende de week. Noodgedwongen waren zij op zoek naar een andere speellocatie aangezien de ‘vaste’ locatie Het Centrum niet meer beschikbaar was. In de afgelopen weken is er zowel bestuurlijk als technisch veel overleg geweest. Alle gesprekken en bezoeken hebben geleid tot een samenwerking tussen de bridge-vereniging èn SVVN. Vanaf 5 september zullen de bridge-leden op zowel de dinsdag- als donderdagavond de beschikking krijgen over het rechtergedeelte van onze grote kantine. Wij kijken uit naar een prettige samenwerking! 

    Dakreparatie

    Met de verbouw van de grote kantine is aan het licht gekomen dat het dak van onze kantine dringend aan onderhoud toe is. Nadere inspecties hebben uitgewezen dat de twee zogenaamde punten in het dak van onze kantine per direct gerepareerd moeten worden. De platte gedeeltes kunnen op een later moment aangepakt worden. Na besprekingen met verschillende aanbieders hebben wij gekozen om de twee punten door de firma Nijverdak te laten repareren. In de eerste weken van september zullen de werkzaamheden aanvangen waarmee wij weer voor jaren een goede dakbedekking hebben die de weersinvloeden kan weerstaan! 

    Extra ballenvanger

    In samenspraak met de gemeente is er de laatste jaren veel gesnoeid rondom de velden op ons sportpark. Dit naar aanleiding van klachten dat het niet altijd makkelijk was om ballen uit de begroeiing te halen en daarbij opgeteld dat het aantal lekke ballen door de aanwezige doornstruiken hand over hand toenam. Een effect wat wij niet hebben kunnen voorzien is dat de situatie tussen de velden 2 en 3 als onveilig kan worden aangemerkt. Ballen vliegen van veld naar 3 en omgekeerd, zonder dat er een ‘natuurlijke’ barrière tussen zit. Een aantal toeschouwers is geraakt door afdwalende ballen….Wederom in samenspraak met de gemeente is besloten om een extra ballenvanger te plaatsen tussen de velden 2 en 3 om de veiligheid van toeschouwers bij wedstrijden nog beter te waarborgen. De plaatsing zal waarschijnlijk (afhankelijk van het weer en levering) in week 39 plaatsvinden.