Resultaten nalevingsonderzoek inzake Drank- en Horecawet

In opdracht van de gemeente Hellendoorn heeft het bureau Flexambt in 2017 een nalevingsonderzoek uitgevoerd in het kader van de Drank- en Horecawet.

Bij 30 vooraf geselecteerde verkooppunten in de gemeente Hellendoorn is onderzocht of en hoe het voor jongeren mogelijk is alcohol te verkrijgen. Hierbij werd er samengewerkt met zogenaamde ‘mystery guests’. Dit zijn jongeren van 16/17 jaar die onder begeleiding van toezichthouders controles uitvoeren. Bij 18 van de 30 verkooppunten is gebleken dat er alcohol werd verkocht aan de mystery guests.

Wij zijn blij u te kunnen melden dat in onze sportkantine de verkoop van alcohol aan de mystery guests is geweigerd! Dit is ons schriftelijk bevestigd door de gemeente. De inspanningen van de Kantine Commissie en de specifieke aandacht (inclusief diploma’s) aan barpersoneel heeft op deze wijze zijn vruchten afgeworpen. Een compliment waard!

Jeugdtoernooi

We lazen het onlangs al in de landelijke media. De competitie is later begonnen waarbij de uitloop ook langer duurt. Voor velen mooi aangezien het nu eenmaal prettiger is om bij een zonnetje en op een goede grasmat te kunnen voetballen. De traditionele seizoensafsluiters komen hierbij echter wel in het gedrang. Er zijn amper nog data te vinden waarbij er teams beschikbaar zijn om een groot toernooi te houden. Risico op afzegging op het laatste moment is groot! In dit licht bezien heeft de jeugdtoernooi-commissie dan ook besloten dit jaar geen grootschalig jeugdtoernooi te organiseren!