• SVVN Lief- en Leedcommissie. 

  Zoals de naam al doet vermoeden, is deze commissie ingesteld om bij memorabele gebeurtenissen in het leven van SVVN leden, blijk van medeleven te tonen. 

  Dat laten blijken van medeleven namens de vereniging, kan bij heugelijke gebeurtenissen zoals huwelijken, - jubilea of verjaardagen zijn, maar ook bij droevige zaken als langdurig ziekte of overlijden. 

  De commissie richt zich met name op de niet meer zo actieve leden binnen SVVN, leden dus die niet direct aan een elftal of andere groep zijn gebonden en zo min of meer in de vergetelheid dreigen te geraken. 

  Mochten er mensen zijn die denken iemand te kennen die tot deze doelgroep behoort en waar aandacht gewenst is, laat het de commissie weten
  via het volgende emailadres:

  jts-hts@hotmail.com

  De commissie bestaat uit: 

  Jolande ter Steege (coördinator)
  Gerrit Keizer
  Jan Nieuwenhuis
  Cor Kolthof