SVVN’er Jan Imhof werd vanmorgen onder valse voorwendselen naar het HvcB gelokt. Jan was 1 van de negen toppers die een Koninklijke Onderscheiding kreeg opgespeld, door burgemeester Anneke Raven. Hij kreeg deze onderscheiding onder andere voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger bij onze club. (30 jaar!)

Jan Imhof (59) uit Nijverdal is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Jan ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1984-heden: vrijwilliger bij de Sportvereniging Volharding Nijverdal. Hij was/is bestuurslid, penningmeester van het jeugdbestuur, wedstrijdsecretaris, seniorenleider, scheidsrechter, lid van de vertrouwenscommissie en bezorger van het clubblad. 2004-heden: diaken van de Protestantse Gemeente Nijverdal. Daarnaast was de heer Imhof enige tijd penningmeester van de diaconie.
2006-heden: secretaris van het Samenwerkingsverband van de Diaconieën en Caritasinstellingen binnen de gemeente Hellendoorn. Daarnaast is hij betrokken bij het zogeheten ‘onderste vangnet’ binnen de burgerlijke gemeente Hellendoorn, vanuit o.a. de kerkelijke diaconie. Dit onderste vangnet bestaat uit de Stichting Hulpfonds Hellendoorn, de Stichting Financiële Begeleiding (BOOM) Budget Op Orde Maken) en de Stichting Voedselbank Hellendoorn. Tevens is hij sinds 2010 bestuurslid van de Stichting financiële begeleiding BOOM
2007-heden: penningmeester van het Cliëntenplatform Werk & Inkomen gemeente Hellendoorn en het Netwerk Sociale zekerheid gemeente Hellendoorn
2014-heden: adviseur van de Stichting Voedselbank Hellendoorn.