• Het doel van de Kantinecommissie is om het supporters en andere bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken bij een bezoek
  aan SVVN op Sportpark Groot Lochter. Uitgangspunt is dat de kantineactiviteiten aanvullend en ondersteunend zijn ten opzichte
  van de sportbeoefening en blijk geven van professionaliteit, gastvrijheid en klantgerichtheid.

  De kantinecommissie zorgt ervoor dat de kantine de huiskamer van de voetbalvereniging is. 
  Iedere bezoeker - leden en niet leden - moeten zich thuis voelen!

  SVVN stelt zicht ten doel om de voetbalsport in zo’n breed mogelijke zin te bedrijven.Hierbij zijn prestatieve en recreatieve aspecten
  even belangrijk. Om aan deze doelstelling van de vereniging te voldoen is een gezellige kantine een must.

  De kantinecommissie beheert en onderhoudt de kantine en zorgt voor de barbezetting tijdens wedstrijden, trainingen en activiteiten.

  Taken van de kantinecommissie zijn:

  - Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van de kantine voor leden
    en andere bezoekers te vergroten
  - Het verzorgen van de inkoop, verkoop en administratie van de in de kantine om te zetten goederen
  - Het zorgen voor de aankleding van kantine, keuken en bestuurskamer
  - Het coördineren van de planning van kantinediensten en de zorg voor het schoonhouden van het clubgebouw
  - Beheer van de inventaris.

  In deze commissie bestaat uit de volgende personen:

  Herman Velnaar (inkoop)
  Lisette Meijers (planning)
  Wouter Beldman (algemeen)
  Hendri op den Dries (algemeen)
  Erik Welleweerd (bestuurslid KC)

  Contact met de kantinecommissie : kantinecommissie@svvn.nl