Het was een mooie nieuwjaarsreceptie met respect en veel TOV(e) emotie bij SVVN.

In een overvolle kantine was het voorzitter Peter van de Linde die iedereen, namens het bestuur een gelukkig en sportief 2017 toewenste. Er waren deze middag huldigingen van de kampioenen en ereleden. Ook werd er stil gestaan bij diegene die ons in 2016 en onlangs ontgaan zijn. Tevens werden de kampioenen bij de jeugd nog even in de spotlights gezet op deze middag.

Aan het eind van de receptie was er de verrassing!

In bijzijn van zijn familie en de vrienden van de Baalderborg groep werd Jonny van de Maat door spelers en trainer van SVVN 1 gehuldigd als Ere-supporter van 1e team van SVVN.

Jonny is een vertrouwd gezicht bij de uit en thuis wedstrijden van SVVN en is inmiddels al 37 jaar lid van zijn Volharding.

Al met al een verdiende huldiging van een groot supporter bij SVVN, die in weer en wind zijn club, langs de lijn blijft aanmoedigen.

Reactie familie Van de Maat:

Hallo SVVN’ers,

namens de familie Van de Maat wil ik jullie dankzeggen voor de huldiging van alle jubilarissen, maar in het bijzonder voor de huldiging van Jonny.

Je weet niet (of juist wel) wat dit voor hem betekent. Wij zijn dan ook erg

onder de indruk van de manier waarop jullie hiermee omgaan. Woorden schieten tekort. Een handgebaar, een schouderklop of “Hoi Jonny”, is voor hem een hele feestweek. Als ik met hem praat over een verloren wedstrijd,

dan heeft hij maar één advies aan de trainer: “ANPAKKEN”.

Wij zeggen jullie nogmaals dank en wensen jullie allen een voorspoedig competitieverloop toe.

Namens familie Van de Maat,

Joke en Johan Langenhof – Van de Maat