Tot ons verdriet moet ik u mededelen dat dinsdag jongstleden is overleden Jan Reurink. Jan werd in 1973 lid van SVVN en werd toen ook leider van lagere seniorenteams. Hij bekleedde deze functie tot eind jaren negentig.

In deze functie kwam zijn organisatorisch talent naar boven. Hij zette zich veelvuldig als vrijwilliger in op allerlei vlakken. Zo was hij medeorganisator van de bazaar en organiseerde hij jarenlang kaartcompetities bij SVVN. Hij was een echte regelneef.

De laatste jaren was Jan niet meer actief bij SVVN en was hij meer de man achter wasvrouw Gerrie Reurink die, tot kort voor haar overlijden afgelopen zomer, de was van onze eerste en tweede selectie verzorgde.

Jan bleef tot zijn overlijden lid van SVVN en SVVN is hem veel dank verschuldigd voor al het vrijwillige werk waarvoor hij zich ingezet heeft.

We wensen de familie, vrienden en bekenden van Jan veel sterkte toe bij dit verlies.

Namens bestuur, leden en supporters van SVVN.