Tot mijn spijt moet ik u mededelen dat afgelopen dinsdag Guus Mulder is overleden. Guus werd in 1990 voorzitter van de jeugdafdeling en trad in die functie toe tot het hoofdbestuur van SVVN. Guus heeft deze functie vervuld tot medio 1995.

Ook na deze periode was Guus een veel geziene gast op Sportpark Groot Lochter waarbij zijn speciale aandacht altijd naar de jeugd van SVVN ging. De club waar zijn kinderen voetbalden

Guus werd in augustus 1990 lid van SVVN en is dat altijd gebleven. Guus Mulder is 81 jaar oud geworden

Langs deze weg condoleren wij de familie Mulder en wensen hun veel sterkte bij het verlies van Guus.

Namens het bestuur, leden en supporters van SVVN.