• Lid van verdienste SVVN

 • Tot mijn grote spijt moet ik u mededelen dat op maandag 15 mei jongstleden plotseling is overleden Gezines Schutten. Gezinus was sinds de jaren zeventig op vrijwillige basis zeer actief binnen vele functies bij SVVN. Voetballen zat er voor Gezines niet in aangezien hij in zijn pubertijd een heupbreuk had opgelopen. Hij werd in 1973 door Hennie Greevink geronseld als barmedewerker en heeft deze functie tot op hoge leeftijd vervuld op de zaterdagmiddag. Maar liefst 45 jaar was Gezines achter de bar te vinden om niet alleen iedereen van een drankje te voorzien, maar daarbij ook zeer getrakteerd werd op de prachtige verhalen die hij over de vereniging, zijn werk of zijn privéleven vertelde en daar ook zeker alle tijd voor nam.

  Gezines was vertegenwoordiger en al snel werd Gezinus door SVVN benaderd om zitting te nemen in de reclamecommissie. Hij voelde zich bij deze commissie als een vis in het water en praatte vele reclameborden binnen bij de lokale ondernemers. Dit heeft hij bijna 40 jaar gedaan. Daar bleef het niet bij. Hij ging ook de boer op om advertenties voor het SVVN Magazine binnen te halen. Regelde vele wedstrijdbal sponsoren en zorgde er voor dat sponsoren geld in SVVN als shirtsponsor zodat mening SVVN team er weer netjes bij liep.

  Op bestuurlijk niveau maakte hij jarenlang deel uit van het bestuur van de Supportersvereniging SVVN. Ook maakte hij deel uit van de jubileumcommissie voor het 75-jarig bestaan van SVVN. Verder was Gezines elke zaterdag aan de lijn te vinden bij wedstrijden van SVVN 1. Uit of thuis, weer of geen weer, Gezines was er altijd bij. Vaak te herkennen aan zijn karakteristieke pet. Na de wedstrijd werd er uiteraard nog wat nagepraat onder het genot van een drankje in ons clubgebouw.

  Op 6 december 2021 werd er een Algemene Ledenvergadering belegd. Door de destijds geldende coronamaatregelen moest dit digitaal gebeuren. Tijdens deze ledenvergadering zocht voorzitter Peter van der Linde telefonisch contact met Gezines om hem mede te delen dat hij tijdens deze ledenvergadering voorgedragen werd voor de eretitel Lid van verdienste van SVVN voor het vele vrijwilligerswerk dat hij voor SVVN betekend heeft. De ledenvergadering ging akkoord met deze voordracht en zo stond de man die er om bekend stond zo graag in de luwte bleef in de spotlights.

  SVVN is Gezines veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor SVVN betekend heeft. De naam Gezinus zal voor altijd verbonden verblijven met SVVN. We zullen zijn warme persoonlijkheid gaan missen bij SVVN. Gezines Schutten is 86 jaar oud geworden. We wensen de familie Schutten veel sterkte toe bij het verlies van Gezines.

  Namens bestuur, leden en supporters van SVVN