Bedroefd zijn wij dat we u moeten mededelen dat dinsdag jongstleden is overleden Gerrit Keizer. Midden in de oorlogsjaren werd Gerrit op 12-jarige leeftijd in 1942 lid van SVVN. Gerrit heeft vele jaren in het tweede elftal van SVVN gespeeld tot hij op zijn dertigste een punt zette achter zijn actieve loopbaan om zijn vizier te richten op de jacht. Toch is hij altijd betrokken geweest bij zijn SVVN. Op latere leeftijd heeft hij jarenlang deel uit gemaakt van de schoonmaakploeg. Dit heeft hij gedaan tot zijn tachtigste. Altijd bleef hij SVVN volgen. Vorig jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie werd Gerrit Keizer gehuldigd. Hij was maar liefst 75 jaar lid van SVVN. Helaas kon hij om gezondheidsredenen niet bij de huldiging. Daarom werd onderstaande film over deze uitzonderlijke gebeurtenis gemaakt die tijdens de nieuwjaarsreceptie werd getoond:

Met 76 jaar was Gerrit het langste lid van SVVN. Gerrit overleed rustig in zijn slaap op 89-jarige leeftijd. We wensen zijn zoon, dochter, schoonzoon, kleinkinderen, familie en verdere iedereen die Gerrit liefhad veel sterkte toe met dit verlies.

Namens bestuur, leden en supporters van SVVN.