Tot verdriet moet ik u mededelen dat afgelopen vrijdag is overleden ons lid Ab Pennings. Ab begon in zijn jeugd te voetballen bij SVVN. Dit was nog aan de Ericaweg. Na zijn voetbalcarrière bleef Ab nou betrokken bij de vereniging. Zo draaide hij menig bardienst bij SVVN en maakte hij jarenlang deel uit van de maandagmorgen schoonmaakploeg die er voor zorgen dat ons clubgebouw er telkens weer spik en span uitziet. Begin 2000 na de privatisering van de kleed- en wasruimtes had Ab een groot aandeel in de renovatie hiervan. Ook hierna verrichtte hij vele hand- spandiensten bij SVVN. Nimmer werd er tevergeefs een beroep op hem gedaan. Ab was een trouw supporter van het eerste elftal en hij nam elke zaterdag zijn vaste aan de bar bij SVVN plaats

De afgelopen jaren ging de gezondheid achteruit. Vaak krabbelde hij er weer bovenop. Eind 2019 ging zijn gezondheid zover achteruit dat hij werd opgenomen in een hospice te Rijssen alwaar hij afgelopen vrijdag overleed.

SVVN is Ab veel dank verschuldigd voor al het vrijwilligerswerk wat hij voor de club gedaan heeft. Ab is 79 jaar oud geworden. Wij wensen zijn vrouw, (schoon) kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij dit verlies.

Namens bestuur, leden en supporters van SVVN