Beste leden/ouders van jeugdleden,

Er kan ontzettend veel gebeuren op ons sportpark, zo ook dat een persoon geblesseerd raakt of onwel wordt. Het is dan ook zaak dat we als vereniging er zoveel mogelijk aan doen om vertraging in hulp te voorkomen.

Op ons sportpark zijn er materialen aanwezig, zoals bijvoorbeeld een AED apparaat, een brancard en koffers voorzien van 1e hulpmiddelen. Momenteel zijn er mensen bezig dit in kaart te brengen en zal er een plan worden gemaakt, waarbij voor een ieder duidelijk wordt waar deze materialen te vinden zijn. Ook wordt er gedacht om één of meerdere avonden te organiseren waarbij uitleg wordt gegeven wat iemand kan doen als een bovenstaande situatie zich voordoet, wellicht uitgebreid met een stukje 1e hulp op verenigingsniveau.
Verder willen we als vereniging graag weten wie al eens een cursus 1e hulp/reanimatie heeft gedaan. Denk hierbij aan bijvoorbeeld BEDIENING AED / EHBO / BHV / REANIMATIE of een andere gerelateerde cursus. Het is handig om een lijst te hebben met mensen die je hiervoor aan kunt spreken.

Wij vragen u dan ook vriendelijk voor uw medewerking, niet voor onszelf maar voor het welzijn van uw medemens. U kunt zich aanmelden door een e-mail te zenden naar info@svvn.nl met daarin uw naam/telefoonnummer en naam van de cursus of u kunt een bestuurslid aanspreken.

Alvast hartelijke dank voor uw aandacht en we hopen vele reacties tegemoet te mogen zien.

Met vriendelijke groet,

Bestuur S.V.V.N.