Bij SVVN is van de gemeente het vriendelijke verzoek gekomen om na afloop van de laatste wedstrijd op het betreffende veld even beide doelen weer omhoog te klappen. Let op dit hoeft niet per definitie de wedstrijd te zijn die om 14:30 uur is begonnen. Kijk hiervoor op het aanplakbiljet waarop de veld- en kleedkamerindeling staan. Dus voetbal je met je team de laatste wedstrijd op het betreffende veld? Klap dan de doelen in en neem de hoekvlaggen mee en zorg ervoor dat er niks achterblijft op het veld.

We gaan uit van jullie medewerking.