Algemene ledenvergadering

Beste leden van SVVN,

Op maandag 14 december 2020 houden wij de Algemene Vergadering. Zoals u zich kunt voorstellen zal de Algemene Vergadering ditmaal op een geheel andere wijze plaatsvinden.  In verband met de landelijk geldende corona-maatregelen, zal de vergadering digitaal worden gehouden. De agenda kunt u hier downloaden.

De financiële stukken kunnen op afspraak worden ingezien op zaterdag 12 december 2020 tussen 14.00 uur een 16.00 uur in de leiderskamer van de senioren. U kunt een mail sturen naar alvsvvn@gmail.com voor het afspreken van het specifieke tijdstip. Het verslag van de Algemene Vergadering d.d 9 december 2019 ligt tevens op dit tijdstip op dezelfde locatie ter inzage. Dit verslag zal op 14 december dus niet worden voorgelezen.

De vergadering die avond wordt gehouden via Facebook. Er is een gesloten groep op Facebook aangemaakt via https://www.facebook.com/groups/401396304573680 waarop de vergadering gestreamd wordt. U kunt zich hiervoor aanmelden. Wilt u zich aanmelden met een account van iemand anders geef dit dan door via alvsvvn@gmail.com. Dan kan dit geverifieerd worden en krijgt u toestemming op dat account. Als u met meerdere personen achter één account deelneemt wilt u dit dan ook mailen naar alvsvvn@gmail.com? Dit om de presentielijst volledig te maken. Vragen en opmerkingen over de vergadering kunt voor en tijdens de vergadering mailen naar alvsvvn@gmail.com. Deze worden dan tijdens de vergadering behandeld. Een vriendelijk doch dringend verzoek om tijdens de vergadering niet te reageren via Facebook om deze functie te vrijwaren voor officiële mededelingen van het bestuur. Tijdens de vergadering zal het bestuur de vergadering vragen voor toestemming op enkele onderwerpen. Wanneer u hier bezwaar tegen maakt dan kunt u tegen stemmen op de website. De link hierna toe volgt tijdens de vergadering. Als u geen bezwaar maakt tegen een onderwerp hoeft u dus niks te doen. Stemmen kan alleen tijdens de vergadering. Stemmen die voor de vergadering worden geplaatst zijn ongeldig en worden verwijderd.

Indien u geen Facebookaccount heeft kunt u deze aanmaken en na de vergadering weer verwijderen.

Een vriendelijk verzoek om u in een zo vroeg mogelijk stadium via Facebook aan te melden voor de vergadering zodat de organisatie niet op 14 december om 20:00 uur eerst iedereen moet autoriseren om de vergadering bij te wonen.

Een digitale ledenvergadering is voor sommigen erg lastig, Dat beseffen we maar al te goed. Maar het ook de enige manier waarop we nu een vergadering kunnen en mogen houden welke we statutair verplicht zijn. We hopen dat mensen die digitaal wat minder onderlegd zijn worden geholpen door familie, kennissen en/of vrienden.

Net als bij voorgaande vergaderingen zijn ouders van jeugdleden van harte welkom bij de vergadering.

Ps. Deze uitnodiging zal ook naar de leden gemaild worden. Het kan zijn dat deze als spam betiteld wordt.

We zien u graag digitaal op maandag 14 december.

 

Hoogachtend,

Bestuur SVVN