Het Voetbal court is tot stand gekomen door inzet van vele vrijwilligers waarbij ook het bedrijfsleven en de gemeente de helpende hand heeft toegestoken. Hoewel SVVN hoofdgebruiker zal zijn, is het court niet alleen aangelegd voor de eigen leden Wij staan ook open voor specifieke doelgroepen en zoeken daarbij de samenwerking met partners uit de directe omgeving en samenleving (wijkverenigingen, scholen, bedrijfsleven, etc.). Het bestuur van SVVN zet in op de sociaal maatschappelijke rol passend bij onze vereniging. Naast alle wedstrijden, trainingen, begeleidingen, en andere activiteiten die bij een vereniging als de onze horen, zijn wij er ons van bewust dat ons ‘open’ sportpark aantrekkingskracht heeft op jongeren uit de directe omgeving. Het is van groot belang om daarom een aantal regels op te stellen voor zowel het gebruik als het beheer van het court.

 

Het bestuur heeft de volgende beheer- en gebruiksregels opgesteld:

– Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk om te sporten. Publiek dient zich achter de veldafscheiding op te houden.

– Betreden door over de omheining te klimmen is verboden;

– Schoeisel met spikes of stalen noppen zijn niet toegestaan;

– Geen kauwgom op het veld.

– Geen glaswerk op of rond het veld.

– Het veld mag absoluut niet betreden worden met rookwaren en/of vuur.

– Honden en andere dieren zijn niet toegestaan.

– Niet expres tegen de omheining schieten

– Het is verboden het court te betreden indien zich sneeuw op het veld bevindt. De sneeuw VERWIJDEREN is verboden;

– Idem bij ijzel. Vezels waarop zich ijs afzet zullen bij betreding breken;

– Idem bij temperaturen lager dan –10 graden Celsius;

– Poort in de omheining na gebruik sluiten.

 

SVVN is niet aansprakelijk voor eventuele schade van WELKE aard dan ook!

Door SVVN is Albert Schuurman aangesteld als algeheel beheerder van het Voetbal court. Hij heeft beslissingsbevoegdheid inzake het al dan niet gebruiken van dit veld en wie er wanneer op het court kan. Hij mag ook ingrijpen en besluiten dat bepaalde personen geen toegang meer hebben. Door middel van een weekplanning zal de beheerder kenbaar maken wie er op welke dag en op welk tijdstip gebruik maakt van het court. Ook elftallen van SVVN dienen het court te reserveren!

Eventuele onvolkomenheden of schade kunnen tevens aan de beheerder gemeld worden.

 

Aanvragen voor gebruik bij Albert Schuurman

E-mail albert.schuurman@planet.nl

tel 0548-613343 en 06-43402067

 

Op korte termijn zullen deze beheersregels ook via een bord vermeldt worden bij het Voetbal court.