We hebben in de afgelopen weken veelvuldig geklapt voor een ieder die zich zich inzet om het heersende virus te bestrijden. Een applaus als dank en eerbetoon.  Vandaag mogen we ook als SVVN’ers klappen en wel voor een specifieke groep binnen de vereniging.

In de afgelopen periode heeft het bestuur gesprekken gevoerd met alle clubleden binnen de vereniging die een vergoeding ontvangen voor hun (vrijwilligers)taak. Dit gesprek kwam voort uit de huidige situatie waarbij er geen activiteiten verricht worden terwijl er wel een overeenkomst bestaat tussen de vereniging en deze specifieke groep. Een aantal had zelf reeds het gesprek opgezocht en zonder uitzondering werd er begrip getoond door IEDEREEN om de vergoeding stop te zetten. We zijn supertrots op deze eensgezindheid en solidariteit binnen de Volharding. Dit tekent onze vereniging! En hier mag best een applaus voor gegeven worden!

Bestuur SVVN