In een volle kantine legde het bestuur afgelopen maandagavond de jaarlijkse verantwoording af aan de leden. Voorzitter Peter van der Linde leidde de vergadering in met een verwijzing naar de missie en de visie van onze vereniging. Vervolgens loodste secretaris Leonie Smit-Jansen de aanwezigen door de jaarverslagen en penningmeester Gerard Freriksen concludeerde dat SVVN een financieel gezonde vereniging is volop in de groei! Uiteraard waren daar ook de bestuursmutaties en onder luid applaus werden Leonie en Jeroen Santema bedankt voor hun inzet en werden Maarten Imhof (sponsorzaken), Rene Otten (beheer gebouwen), Daniëlla ten Dam (beheer kantine) en Judith Baan (secretaris) onder applaus van de leden welkom geheten in het bestuur. Een bestuur letterlijk en figuurlijk op volle sterkte! Er waren voor de pauze ook veel punten uit het bestuur die met de leden gedeeld werden. Er werd onder andere stilgestaan bij de gesprekken met de gemeente, nieuw contract drankenleverancier, nieuwe kledingleverancier, de AVG, rookvrij sportpark, update vertrouwenscommissie en diverse overige onderwerpen. Nieuws van het trainersfront was in ieder geval de verlenging van het contract van Hoofd Jeugdopleidingen Wouter Schellekens. Na de pauze werden er een aantal vragen/opmerkingen vanuit de aanwezigen beantwoord. Hoogtepunt tijdens de rondvraag was het moment dat Richard de Weert vanwege zijn vele verdiensten voor de club door de leden werd voorgedragen tot Lid van Verdienste. Onder luid applaus werd deze voordracht door alle leden volop ondersteund!