Ruim 100 paar ogen waren maandagavond 9 december getuige van de jaarlijkse Algemene Vergadering bij SVVN. Na een welkomstwoord voor de aanwezigen opende voorzitter Peter van der Linde officieel de vergadering met het vaststellen van de agenda. Ditmaal was het een uniek moment omdat er een fusie op de agenda stond. Een fusie met buurvereniging ENC waar de leden in de afgelopen maanden al meerdere malen over geïnformeerd waren.

Voordat het zover was, werd afgevaardigde van de jeugd Remko Schuitert bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Martijn Claassen werd unaniem gekozen als zijn opvolger. Richard de Weert (personeelszaken) en Peter ten Kleij (vicevoorzitter) werden herkozen voor een nieuwe periode van 3 jaar en tenslotte werd Peter van der Linde herkozen als voorzitter voor een afwijkende periode van 4 jaar.

Penningmeester Gerard Freriksen kon aan de vele aanwezigen mooie cijfers laten zien en uit alles blijkt dat SVVN groeiend en bloeiend is! Ook de kascommissie beaamde dit vervolgens formeel waarna Sander Blankhorst als kascommissie-lid bedankt werd voor zijn diensten en Gert Keizer werd gekozen als zijn opvolger. Na een toelichting op het fusieproces met ENC bleek uit stemming dat maar liefst iedereen unaniem voor stemde. Aangezien het statutaire benodigde aantal leden voor een fusie niet gehaald werd, zal er 23 december wederom een Algemene Vergadering worden gehouden. Een standaardprocedure. Nadat nog enkele onderwerpen uit het bestuur werden toegelicht en een enkele rondvraag werd gesteld, sloot de voorzitter ruim voor 22 uur de vergadering.