Let op: Maandag 13 september is de tweede Algemene Vergadering om mandaat te verkrijgen ten aanzien van de kosten van de verbouwing. Tevens wordt dan wederom de plannen uit de doeken gedaan en worden er vrijwilligers gevraagd te helpen bij deze verbouwing.

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van een extra Algemene Vergadering op maandag 6 september 2021 om 20.00 uur in het clubgebouw, Rossinistraat 2 te Nijverdal. Deze Algemene Vergadering zal volledig in het teken staan van een voorstel tot aanpassingen in de grote kantine.

Gegeven het aantal benodigde stemmen voor besluitvorming conform onze statuten èn de verwachte opkomst van de leden, plannen wij nu reeds een volgende extra Algemene Vergadering op maandag 13 september 2021 om 20.00 uur. De agenda zal eensluidend zijn.

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
3. Aanpassingen grote kantine
4. Rondvraag
5. Sluiting

Hoogachtend,

Bestuur S.V.V.N.