Update SVVN en COVID 19

Beste leden, ouders, verzorgers, supporters, sponsoren en een ieder die verbonden is met onze vereniging!   Het blijft een roerige en bijzondere tijd! Nadat onze activiteiten volledig zijn stilgevallen op en rond de velden van ons sportpark, kregen wij ook nog eens te maken met het overlijden van ons oudste lid en tevens lid van…